Wat betekent digitale toegankelijkheid voor jouw website?

Wist je dat er in Nederland ruim 4 miljoen mensen een beperking hebben? Dit zijn blinden, slechtzienden of mensen met een zintuiglijke of motorische beperking. Ook behoren laaggeletterden of mensen met dyslexie tot deze groep. In Europa zijn er 135 miljoen mensen met een dergelijke beperking. Al deze mensen hebben recht om gebruik te maken van online informatie en dienstverlening, daar hebben ze wel wat hulp bij nodig.

Het klinkt vanzelfsprekend dat iedereen online toegang heeft tot informatie, maar helaas is dat voor deze groep niet zo. Denk aan formulieren, PDF’s, videos en andere content. Is dit op jouw website voor iedereen toegankelijk gemaakt? Zijn de video’s bijvoorbeeld voorzien van een ondertiteling? Of kan de content beluisterd worden door spraaksoftware?

Met behulp van de webrichtlijnen voor digitale toegankelijkheid zorgt de overheid dat informatie- en dienstverlening voor iedereen toegankelijk is. Het is voor overheidsinstanties verplicht om te voldoen aan deze richtlijnen. 

WAT ZIJN WEBRICHTLIJNEN VOOR DIGITALE TOEGANKELIJKHEID?

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. 

Hierin is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Deze toegankelijkheidseisen komen voort uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Dit zijn richtlijnen die zijn opgesteld door het World Wide Web Consortium(W3C), een organisatie die webstandaarden voor het web heeft ontwikkeld. De WCAG heeft als doel de internationale standaard te zijn voor toegankelijkheid van webinhoud die voldoet aan de behoeften van alle individuen, organisaties en overheden. De eerste versie van deze richtlijnen is in 2018 gepubliceerd en wordt regelmatig bijgewerkt of uitgebreid. 

DE VIER PRINCIPES

De WCAG richt zich op de volgende vier principes. De principes zijn daarna onderverdeeld in 13 richtlijnen en hebben allemaal eigen toetsbare succescriteria.

search icoon Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersomgeving moeten toonbaar zijn voor gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.

shopping-cart2 icoon Bedienbaar

Componenten van de gebruikersomgeving en navigatie moeten bedienbaar zijn.

light icoon Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersomgeving moeten begrijpelijk zijn.

sport icoon Robuust

Content moet op de juiste manier geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala aan browsers en andere technologieën zoals een screenreader of brailleleesregels.

VOOR WIE IS DE WCAG VERPLICHT?

Zoals hierboven te lezen is, zijn de richtlijnen verplicht voor overheidsinstanties. Onder overheidsinstanties wordt het volgende verstaan:

  • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties;
  • Publiekrechtelijke instellingen;
  • Samenwerkingsverbanden hiervan.

De datum waarop de website of app moest voldoen aan de richtlijnen was afhankelijk van de publicatiedatum van het platform. Hier volgt een overzicht hiervan:

  • 23 september 2019 voor websites gepubliceerd na 23 september 2018
  • 23 september 2020 voor alle websites
  • 23 juni 2021 voor mobiele applicaties

Op dit moment zijn de richtlijnen alleen verplicht voor overheidsinstanties. Hier komt echter in 2025 verandering in. Dan moeten webshops, financiële diensten en geldautomaten ook aan de WCAG richtlijnen gaan voldoen. 

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING, WAT HOUDT HET IN EN IS HET NODIG?

In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre de website of app al aan de eisen voldoet. Er staat ook in welke maatregelen je neemt om de toegankelijkheid te verbeteren, inclusief een planning.

De toegankelijkheidsverklaring heeft een vaste vorm en is verplicht voor iedere overheidsinstantie. Met behulp van deze tool kan je hem voor je eigen organisatie invullen: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

TOEGANKELIJKHEID OOK RELEVANT VOOR NIET-OVERHEID?

Ook als je geen overheidsinstelling bent, is het goed om je website toegankelijk te maken. Het toegankelijk maken van je website levert namelijk een aantal interessante voordelen op:

Verbreding van je doelgroep

Je doelgroep wordt breder en daarmee vergroot je de kans op conversies. Een bijkomend voordeel is dat je concurrenten hier mogelijk nog niet mee bezig zijn, waardoor je een unieke positie verovert in de markt.

Betere beoordeling Google

Het is voor zoekmachines niet mogelijk om de inhoud of het onderwerp van een afbeelding of een video te zien. Doordat je site toegankelijk is gemaakt, gebruiken zoekmachines de tekstuele alternatieve van deze niet-tekstuele content om je content beter te begrijpen. Hierdoor kunnen ze jouw content beter matchen met de vraag van een gebruiker. 

Daarnaast wil Google graag het beste resultaat tonen voor een zoekopdracht en gebruiksvriendelijkheid speelt hier een belangrijke rol in. Gebruiksvriendelijke platformen worden beloond met betere vindbaarheid. Het toegankelijk maken van jouw website zorgt voor een betere gebruiksvriendelijkheid en speelt hier dus goed op in.

Voorbereid op de toekomst

In 2025 wordt de European Accessibility Act van kracht. Vanaf dat moment moeten webshops, financiële diensten en geldautomaten ook aan de WCAG richtlijnen voldoen. Door hier nu al mee aan de slag te gaan ben je dus goed voorbereid op de toekomst.

Heb je een vraag over de toegankelijkheid van jouw website? Neem dan contact met ons op!

Teamcoördinator - TCO

Sinds 2015 is Manon werkzaam bij MaxServ. Als gecertificeerd scrum master probeert ze iedere dag weer de teams optimaler te laten samenwerken. Daarnaast is Manon het aanspreekpunt van een groep klanten.