Voldoen aan de WCAG richtlijnen in 7 stappen

| Blogs


Eerder heb je in ons blog kunnen lezen waarom WCAG belangrijk is. Sta jij nu te popelen om het toe te passen? Dat komt goed uit want in dit blog leggen we in 7 stappen uit hoe je met de WCAG-richtlijnen aan de slag kan gaan. Ook geven we praktische tips en delen we onze ervaringen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn website voldoet aan de WCAG richtlijnen?

  • Zorg voor bewustwording

Begin bij bewustwording. Waarom moet je website toegankelijk worden? In de organisatie moeten mensen weten waarom toegankelijkheid belangrijk is en wat het inhoudt. Dit is misschien wel de moeilijkste stap, de mindset moet namelijk veranderen. 

Onze partner Stichting Accessibility heeft hier een aantal tips voor. Één daarvan is het doen van een  bewustwordingsoefening met het team. Spreek af dat je een uur lang alleen mag navigeren zonder muis. Je mag dus alleen de toetsen op het toetsenbord gebruiken. Zo boots je een groep mensen na die slecht kunnen zien of motorische problemen hebben.

Daarnaast is het mogelijk om met Accessibility een awareness sessie te doen. Tijdens deze sessie zal iemand met een visuele beperking demonstreren hoe hij/zij internet gebruikt. Dit is absoluut een eyeopener voor de stakeholders!

  • Creëren van draagvlak

Een website toegankelijk maken doe je niet alleen. Betrek daarom stakeholders van de website bij jouw project. Denk aan je collega’s, leveranciers en andere partijen die aan je website werken. Wellicht maak je gebruik van een content-team. Zij moeten straks aan de slag om te helpen bij het doorvoeren van de WCAG. Het is belangrijk om ze al zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen. Dit zorgt voor draagvlak. 

Een andere reden is budget. Er zitten namelijk diverse kosten verbonden aan het toepassen van toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan tijdsinvestering, geld voor de webbouwer, de audits die gedaan worden en trainingen. Presenteer je plannen daarom tijdig aan de stakeholders die hier over gaan. Bij MaxServ zien we dat dit deel vaak vergeten wordt. Op het moment dat er een kostenplaatje geschetst wordt, moeten er nog diverse gesprekken gevoerd worden. Het is dan voor sommige projectleiders moeilijk om nog akkoord te krijgen omdat er niet voldoende draagvlak is bij de budgethouders.

Ons advies is dan ook om hier tijdig op in te spelen. Deze verrassingen voorkom je door stakeholders vroeg mee te nemen en zorg dat de kosten helder zijn zodat deze bij budgetrondes kunnen worden megenomen.

  • Start met een inventarisatie

Zijn er al onderwerpen die voldoen aan de WCAG-richtlijnen? Bij de bouw van een nieuw platform houdt MaxServ zoveel mogelijk rekening met onderstaande punten. Om te controleren of dit op jouw platform ook het geval is, kan je de volgende vragen onderzoeken: 

  • Heeft jouw webbouwer bewust of onbewust rekening gehouden met WCAG bij het bouwen van het platform?

  • Zijn het design en de kleuren voorzien van het juiste contrast? 

Inventariseer ook of de redacteurs goed op de hoogte zijn van de eisen. Bij stap 1 heb je ze al voorbereid, maar omdat redactie vaak verantwoordelijk is voor de content is het van belang dat ze op de hoogte zijn van hun rol hierin. Zo kunnen ze helpen bij het digitaal toegankelijk maken en houden van de website. Eventueel zijn hier verschillende trainingen voor beschikbaar.

  • Doe een quickscan

Bij veel klanten adviseren we om na een eigen inventarisatie een quickscan te laten doen. Tijdens de quickscan onderzoekt een externe partij nogmaals wat er al is gedaan, maar ook wat er nog nodig is om te voldoen aan de richtlijnen. MaxServ zet de quickscan ook regelmatig in en werkt hiervoor samen met stichting Accesibility. Je ontvangt na afloop een rapport met de punten die aandacht nodig hebben.

  • Aan de slag!

Nu kan je aan de slag met de verbeterpunten die uit stap 3 en 4 naar voren zijn gekomen! 

Schakel bij de technische onderwerpen de hulp in van een webbureau. Overige onderwerpen doe je, afhankelijk van hoe dit binnen jou organisatie geregeld is, zelf of in samenwerking met de contentmanager of de redactie. Maak een planning met duidelijke deadlines en leg verantwoordelijkheden vast. Op deze manier houd je het overzicht en behoud je grip op het project.

  • Doe nogmaals een keuring of maak direct een toegankelijkheidsverklaring

Nu je weet wanneer en wat je gaat aanpassen, kan je een toegankelijkheidsverklaring opstellen. In onze eerdere blog over WCAG lees je hoe je deze kan opstellen. Let wel op dat de toegankelijkheidsverklaring een vaste vorm heeft. Dus wil je graag voldoen aan de eisen, dan dien je deze op de juiste manier op te stellen. Tot op heden is dit alleen verplicht voor overheidsinstanties. Je kunt er ook voor kiezen eerst nog een keuring uit te voeren op de afgeronde taken. 

  • Het waarmerk, een pluim op je werk

Om er zeker van te zijn dat jouw website nu voldoet aan de eisen van de WCAG kan je een inspectie laten doen door een externe partij zoals Accessibility. Wanneer je slaagt voor de inspectie mag je het Waarmerk Drempelvrij.nl plaatsen.

Het doel is digitale toegankelijkheid en niet het waarmerk, maar het is natuurlijk een mooie pluim op je werk. Het kan helaas voorkomen dat je door afhankelijkheid van derden niet volledig voldoet aan alle eisen voor het plaatsen van het waarmerk. Bij MaxServ hebben we een dergelijke situatie meegemaakt. Een klant maakte op haar platform gebruik van een mediaspeler van een externe partij die niet voldeed. De ontwikkelaar van de mediaspeler had dit onderwerp al wel op haar agenda staan. De klant heeft besloten dit op te nemen in de toegankelijkheidsverklaring en de mediaspeler wel te blijven gebruiken. Hoewel ze dus goed bezig zijn op het gebied van digitale toegankelijkheid hebben ze op dat moment nog geen waarmerk mogen plaatsen. Het is belangrijk dat je jezelf hierdoor niet uit het veld laat slaan, richt je op de punten die wel zijn behaald!

Toegankelijkheid is niet eenmalig

De toegankelijkheidsverklaring moet jaarlijks worden vernieuwd, zodat deze altijd actueel is. Aanpassen tussentijds is ook voldoende. Om te voldoen moet het zichtbaar zijn dat eerder geplande maatregelen worden uitgevoerd en dat de toegankelijkheid wordt verbeterd.

Toegankelijkheid is een doorlopend proces. Het kan zijn dat je momenteel voldoet, maar over een jaar niet meer. Dit komt omdat je website en de richtlijnen aan verandering onderhevig zijn. Zorg er dus voor dat je de meest actuele richtlijnen meeneemt wanneer je aanpassingen doet aan je platform of content en voer regelmatig controles uit.

Heb je vragen over de toegankelijkheid van jouw website? Neem dan contact met ons op!

Team coordinator - TCO

Sinds 2015 is Manon werkzaam bij MaxServ. Als gecertificeerd scrum master probeert ze iedere dag weer de teams optimaler te laten samenwerken. Daarnaast is Manon het aanspreekpunt van een groep klanten.