TYPO3: Het CMS voor Enterprise ondernemingen

Het TYPO3 marketing team heeft TYPO3 CMS jaren geleden gepositioneerd als Enterprise Content Management Systeem. TYPO3 was een van de eerste spelers in de CMS markt. Gaandeweg kwamen er steeds meer CMS-en om de hoek kijken en werd de noodzaak voor differentiatie steeds groter. Spelers zoals Wordpress, Joomla en Drupal hebben een social media en/of blogging platform achtergrond waar een TYPO3 zich vanaf het begin al onderscheidde als Content Management Framework met een enorme flexibiliteit. Een flexibiliteit die ook complexiteit met zich mee brengt en een steile leercurve als het gaat over implementatie en configuratie van het systeem.

Het feit dat toentertijd al ondernemingen als het Franse Dassault Systèmes, de reisorganisatie TUI en grote instellingen als universiteiten (60% van all Duitse universiteiten en hogescholen draaien nu op TYPO3) voor  TYPO3 kozen geeft al goed aan dat TYPO3 in het enterprise segment thuis hoorde.

Er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom ondernemingen kiezen voor TYPO3 CMS. Zo op het eerste gezicht zijn de ondersteuning voor het beheren van grote paginastructuren, de ondersteuning voor meertaligheid en de flexibiliteit aangaande het toekennen van rechten aan redacteuren en groepen redacteuren de belangrijkste redenen om voor TYPO3 te kiezen.  Het flexibele upgrade pad is een belangrijk element in de keuze voor TYPO3 CMS. TYPO3 CMS heeft ook qua veiligheid een zeer goede reputatie. CMS expert Erik Hartman bevestigd dit in een artikel in CMSWire.

Laten we een aantal aspecten van TYPO3 Enterprise Content Management on de de loep nemen.

Return Of Investment

Niet geheel onbelangrijk zijn de kosten die er verbonden zijn aan de 'aanschaf' en het gebruik van TYPO3. TYPO3 heeft als Open Source systeem geen licenties waarin geïnvesteerd dient te worden. Het product is wel gelicenseerd, maar dan onder een niet-commerciële free software licentie genaamd GPL (General Public License). Waar commerciële pakketten vaak zeer hoge licentiekosten berekenen alleen al voor het gebruik van het pakket zijn er geen kosten verbonden aan het gebruiken van de software TYPO3.

Investeringen ten aanzien van het bouwen van een website gaan dus alleen in de implementatie van de website zitten, niet in de aanschaf van de software. Er is dus meer budget beschikbaar voor het inrichten en aanpassen van de website. 

Stabiliteit en toekomstbestendigheid

De TYPO3 community is een wereldwijde community die zich bezig houdt met het verbeteren van het CMS softwarepakket, de extensies en de documentatie. De grootste concentratie van ontwikkelaars, TYPO3 bedrijven en TYPO3 projecten bevinden zich in Duitsland. In Nederland zijn er behoorlijk wat bedrijven die TYPO3 implementeren. Er is een gemeentelijke TYPO3 vereniging en een Stichting ter bevordering van TYPO3 in Nederland, die jaarlijks het Nederlands TYPO3 congres organiseert.

Een solide upgrade pad samen met de regelmatige bugs fixes en veiligheidsupdates zijn geënt op de specifieke behoeftes van non-profits, overheidsinstellingen en bedrijven.

Een eigen app store

TYPO3 had al in een vroeg stadium zijn eigen app store. De TYPO3 Extension Repository bevat 1000+ actuele extensies die op vele manieren een TYPO3 installatie kunnen verrijken en uitbreiden.

De binnen de administratie interface beschikbare Extension Manager maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze de gewenste extensies te installeren.

Basiskenmerken van een top CMS

TYPO3 CMS wordt vaak het Zwitsers Officiers Mes genoemd onder de CMS-en. TYPO3 CMS heeft die naam gekregen vanwege de grote dosis flexibiliteit die het systeem kent aangaande de mogelijkheden tot koppelen met externe software, maar ook de aanwezige functionaliteit in de core van TYPO3 liegt er niet om.

Krachtige features zoals multi-website beheer, de fijnmazige rechtenstructuur, geïntegreerde ontwikkeling met workspaces en intern versiebeheer, een uitgebreide ondersteuning voor lokalisatie en meertaligheid zijn in de basis installatie aanwezig.

Veiligheid wordt serieus genomen

Betrouwbaarheid staat voorop in het TYPO3 project en software veiligheidsvraagstukken in de core worden zeer serieus genomen. De TYPO3 Security Bulletins geven actuele informatie over mogelijke kwetsbaarheden in de TYPO3 core en de extensies, de potentiële gevolgen en de relatieve ernst. Veiligheidsupdates worden zo snel mogelijk verzorgd door het security team.

Professionele dienstverlening en certificering

Reeds in 2008 werd het TYPO3 Certified Integrator programma gestart, een initiatief dat uniek is in de Open Source CMS wereld. Tot op heden hebben er 1200 mensen succesvol deelgenomen aan de certificatie en hebben de status van 'TYPO3 CMS Certified Integrator' verkregen. Sinds 2013 kan het examen wereldwijd online gedaan worden via Pearson VUE.

Wereldwijd zijn er 7500 geregistreerde TYPO3 onwikkelaars, 1200 gecertificeerde TYPO3 integrators en 1000 TYPO3 Association leden en bedrijven die professioneel TYPO3 implementeren. 

Deze ondernemingen gebruiken TYPO3 CMS

 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Technische Universiteit Delft
 • Omroep EO
 • Politieke Partij CDA
 • Deutsche Bank
 • Lufthansa
 • Airbus
 • Airfrance
 • Grundig
 • Sony Entertainment
 • Vodafone
 • Unesco
 • Amnesty International
 • Greenpeace

Op TYPO3.com zijn nog meer voorbeelden van TYPO3 implementaties te vinden.

Misverstanden over TYPO3 en Open Source

Open Source hoeft zich steeds minder te 'bewijzen'. Programma's zoals Mozilla Firefox en Thunderbird en het office pakket Open Office of Libre Office worden door een steeds breder wordend publiek gebruikt. Overheidsinstanties over de hele wereld gaan over op Open Source en zien met name mogelijkheden in het ontwikkelen van applicaties die interoperabiliteit met andere systemen bewerkstelligen.

Veiligheid

'Open' wordt nog wel eens gezien als kwetsbaar. Niets is echter minder waar als het gaat over veiligheid van open source software. Commerciële partijen behandelden dit onderwerp vaak middels 'Security by Obscurity'. Dat wil zoveel zeggen als wanneer er maar niets gezegd wordt over een kwetsbaarheid deze waarschijnlijk ook niet gevonden gaat worden. Deze handelswijze is niet aan te bevelen en heeft in de afgelopen tijd voor een aantal veiligheidsdrama's gezorgd, waar gevoelige gegevens aan de buitenwereld werden blootgesteld.

Ondanks het feit dat 2014 twee lekken (Shellshock en Heartbleed) aan het licht bracht in Open Source software is dezelfde Open Source duidelijker dan ooit de innovatiemotor voor software. 

Veel Open Source projecten zoals Docker en Open Stack hebben van meet af aan al een ongekende focus op veiligheid. Ook bij TYPO3 wordt veiligheid serieus genomen.

Schaalbaarheid en Flexibiliteit

De brede basis in de ontwikkeling en de participatie van ontwikkelaars en bedrijven over de hele wereld scheppen de voorwaarden voor het schaalbaar en flexibel systeem dat TYPO3 CMS is. TYPO3 CMS is van meet af aan ontworpen als een content management framework.

Kwaliteit

Kwaliteit is lastiger te garanderen in open source projecten naarmate ze groter worden.

Het TYPO3 CMS team heeft echter een aantal maatregelen genomen ten aanzien van kwaliteit. Ten eerste worden alle bijdragen automatisch getest in eenheden en op functionaliteit. Dit verbetert zowel de stabiliteit als de kwaliteit. Ten tweede wordt alles gedaan met standaarden in het achterhoofd. Standaardisering van code komt de stabiliteit ten goede en opent mogelijkheden voor interoperabiliteit met andere producten die ook aan standaarden voldoen.

Ondersteuning

Ondersteuning werkt bij Open Source anders dan bij proprietary producten. Er is immers geen productleverancier die aansprakelijk kan worden gesteld. Overigens is bijna alle proprietary software voorzien van een uitgebreide verklaring van niet-aansprakelijkheid, maar dit terzijde. Bij Open Source is het zaak een dienstverlener te selecteren die de verantwoordelijkheid formeel op zich neemt.

Een verschil met proprietary software is dat er van leverancier gewisseld kan worden, zonder dat er dan ook voor andere producten gekozen hoeft te worden. De Open Source producten zijn immers vrij beschikbaar.

Een misschien nog wel belangrijker verschil met proprietary software is de grote community, documentatie en de diverse communicatiekanalen die er beschikbaar zijn via typo3.org/help/.

De TYPO3 Association die ooit in het leven is geroepen om fondsen te verzekeren voor de ondersteuning van de lange termijn ontwikkeling van TYPO3 CMS bestaat inmiddels al weer bijna 10 jaar en heeft rond de 700+ betalende leden. Jaarlijks worden de budgetten bepaald aan de hand van de aanvragen die elk jaar ingediend worden. Op deze manier wordt een uitgebalanceerde verdeling gerealiseerd die een solide ontwikkeling in de community dient waar te borgen.

Gerelateerde berichten