Een platform voor het CDA

400 websites met dezelfde herkenbare uitstraling van het CDA.

Het CDA is een politieke vereniging met zo’n 40.000 leden en duizenden vrijwilligers. Ze hebben een landelijk bureau in Den Haag, 12 provinciale en 400 lokale afdelingen. Politieke partijen als het CDA hebben een grote achterban die graag goed geïnformeerd wil worden. En ook instanties die willen doneren moeten er snel hun weg vinden. Centrale en decentrale beheerders moeten dan ook makkelijk content kunnen toevoegen en aanpassen. Tegelijkertijd moet de site online eenheid uitstralen, veilig zijn en goed bestand zijn tegen piekbelasting. Dat vraagt om cloudhosting (AWS) en een professionele multisite-oplossing waarbij alle sites op hetzelfde systeem draaien en aan elkaar gekoppeld zijn.

people-with-pencil icoon Eenheid

Ruim 700 redacteuren beheren content in hetzelfde systeem met dezelfde professionele uitstraling.

increase-bars icoon High performance

Het snelste politieke platform!

lock icoon Security

Het CDA wil ook op dit gebied het goede voorbeeld geven met een veilige online omgeving.

Ze hebben keihard gewerkt om dit nieuwe platform te realiseren en kwamen daarbij de grenzen van TYPO3 ook wel eens tegen. Maar het doorzettingsvermogen en de creativiteit van het team hebben geleid tot dit mooie platform.

NELLEKE WELTEVREDE HOOFD COMMUNICATIE CDA

De uitdaging

Eenheid realiseren voor alle CDA-sites in het land, zowel in uitstraling als in techniek.  

Alle decentrale afdelingen van het CDA hadden hun eigen website. Er was geen eenduidigheid en dat ging ten koste van een professionele uitstraling. De verschillende sites waren bovendien niet goed beheersbaar. En dat gold ook voor de kosten. Het CDA wilde de afdelingen faciliteren met uniforme websites. Kortom: alle sites op hetzelfde systeem en aan elkaar gekoppeld. Ze zochten een partner die dit voor hen kon realiseren met behulp van een open source contentmanagementsysteem. 

Het resultaat

Efficiency en eenduidigheid door één platform voor alle CDA-sites.

Strategie

In nauwe samenwerking hebben we een functioneel ontwerp en technisch ontwerp gemaakt. Daarna hebben we met elkaar een migratieplan opgesteld en uitgevoerd. 

Techniek

MaxServ heeft voor dit project AWS ingezet. Dit geeft het CDA de mogelijkheid om de prestaties van het platform dynamisch af te stemmen op de bezoekersvraag. Hostingbudgetten blijven binnen de perken terwijl de partij toch een stabiel en snel online platform heeft, dat goed bestand is tegen piekbelasting. Doordat alle kritieke componenten binnen het platform meervoudig zijn uitgevoerd, bieden we bovendien een hoge mate van stabiliteit en kunnen we aan de functionaliteiten van de site werken zonder dat de bezoeker dit merkt.  

Security

Security, datalekken en cybersecurity zijn hot topics in de politieke arena. Het CDA wil ook op dit gebied het goede voorbeeld geven met een veilige online omgeving. Wij kunnen die veilige omgeving bieden doordat we veel aandacht besteden aan het afschermen, monitoren, onderhouden en testen van het platform, zowel op applicatie- als infraniveau.  

Content

Elke afdeling van het CDA wil zelf content kunnen beheren. Dat kan eenvoudig met TYPO3 cms. Redacteuren kunnen afhankelijk van hun rechten tekst en beeld toevoegen, wijzigen of verwijderen. Ook kan het CDA centrale content doorzetten naar decentraal en andersom. 

Er werken 700 vrijwilligers in, maar ook zo’n 30 professionals die continu actuele content willen leveren. De bezoekers zijn zeer divers: van leerlingen die een werkstuk maken tot journalisten en van inwoners van een gemeente tot CDA-leden die bij ons een opleiding willen doen. En op de avond voor de verkiezingen is er ongelooflijk veel traffic. Ga er dus maar aanstaan. En dat deed MaxServ.

NELLEKE WELTEVREDE HOOFD COMMUNICATIE CDA

Business benefits

 • Snel online platform, bestand tegen piekbelasting 
 • Beheersbare kosten 
 • 1 look & feel voor alle CDA-sites 
 • 1 systeem voor 700 webredacteuren 
 • Training TYPO3 voor alle redacteuren 
 • Bezoekers vinden eenvoudig wat ze zoeken door SOLR 
 • Korte ontwikkeltijd 
 • Oneindig schaalbaar door gebruik Amazon Web Services 

Een digitaal meesterwerk creëer je samen

Al sinds 2012 werken we nauw samen met het CDA. In die tijd nog volgens de waterval-methode. Inmiddels alweer een hele tijd agile. Tijdens genoemde case was de projectleider van het CDA regelmatig bij ons in huis. Hierdoor konden we snel schakelen en hebben we in een korte tijd het platform kunnen ontwikkelen waar het CDA van droomde. Ook hebben we binnen dat tijdsbestek alle redacteuren, verspreid over het land, geschoold in het gebruik van TYPO3.

Overheid

Politieke partijen hebben te maken met afdelingen, provincies en waterschappen. En elk onderdeel wil online laten zien wat ze doen voor hun aanhang. Daarnaast moet een website van een politieke partij grote bezoekersaantallen kunnen verwerken, bijvoorbeeld tijdens verkiezingen en op Prinsjesdag.  

 • Professionele uniforme uitstraling 
 • Websites gekoppeld en op hetzelfde systeem 
 • Verschillende sites zijn decentraal te beheren 
 • Plaatsen van content is eenvoudig en flexibel  
 • Content kan van centraal doorgezet worden naar decentraal en andersom 

MaxServ heeft veel ervaring in het politieke landschap en denkt graag met je mee