Het vision board

Vision Board; de routeplanner van het project

Een duidelijke visie is zeer belangrijk bij het ontwikkelen van een nieuw product, dus ook bij een nieuwe website. De visie is de routeplanner van het project en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kant op gaat. Minstens zo belangrijk is de productstrategie; de route naar het bereiken van de visie. Zonder een gedeelde visie en strategie is de kans groot dat mensen - en daarmee het project - verschillende kanten op gaan. Het succes van een project is dus grotendeels afhankelijk van een duidelijke visie. Het kan erg lastig zijn om de visie te omschrijven. In deze blogpost vertel ik iets meer over het Vision Board, een methode waarmee het vormen van een visie een stuk eenvoudiger wordt.

Toelichting Vision Board

Het Vision Board is een eenvoudige weergave van de visie. Het Vision Board bestaat uit vijf onderdelen, zoals hieronder te zien en toegelicht is.

Visie is een beknopte samenvatting van het idee dat de intentie en motivatie beschrijft voor het ontwikkelen van de website. Een idee hebben voor een nieuwe website is goed, maar het is niet voldoende. Je hebt een visie nodig die alle betrokkenen de juiste richting geeft. De visie is het overkoepelende doel waar je voor gaat, de reden voor het ontwikkelen van de website. De visie biedt houvast in de continu veranderende wereld en kan bij belangrijke beslismomenten in het project gebruikt worden om de juiste keuzes te maken.

Doelgroep beschrijft de markt of het marktsegment waarvoor de website bedoeld is. Hier zal omschreven moeten worden voor wie de website bedoeld is, wie de gebruikers en klanten zijn.

Behoefte beschrijft de waardepropositie van de website: de problemen en de pijnpunten die de website oplost en de voordelen die deze biedt voor de gebruikers en klanten. Dit punt moet duidelijkmaken waarom mensen de website willen gebruiken en wat de waardepropositie is.

Product beschrijft drie tot vijf eigenschappen die de website uniek maken en die bepalend zijn voor het succes. Deze eigenschappen zouden invulling moeten geven aan de hierboven omschreven behoeftes. 

Waarde beschrijft waarom het de moeite waard is om in het product te investeren. Hier worden de gewenste voordelen voor het bedrijf benoemd, zoals bijv. meer winst maken, een nieuwe markt aanboren, reduceren van kosten, een nieuw merk ontwikkelen of kennis vergaren.

Verschil tussen Visie en Product Strategie

De visie zou niet een beschrijving moeten zijn van hoe het doel bereikt wordt. In plaats daarvan zouden de visie en de productstrategie - het pad naar het doel - gescheiden moeten blijven. Hierdoor kan de strategie wijzigen terwijl de visie onveranderd blijft. 

Verder is de visie een vereiste voor het kiezen van een goede strategie. Als er geen overkoepelend doel is, dan kun je ook de beste route ernaartoe niet bepalen. 

In het Vision Board begin je dus met het beschrijven van je visie om vervolgens in de onderliggende kolommen de strategie te bepalen.

Deel de visie

Je kunt een geweldige visie bedenken voor je website, maar dit is nutteloos als de betrokkenen die de website tot een succes moeten maken de visie niet delen. 
Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en een goede samenwerking te bereiken, moet de visie gedeeld worden. Iedereen moet dezelfde visie hebben. Zonder een gemeenschappelijke visie, zullen mensen hun eigen doelen nastreven, wat het moeilijker maakt om het project tot een succes te maken. 

Kies voor een inspirerende visie

"If you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you." -- Steve Jobs

De visie moet mensen motiveren, ze verbinden met de website en ze inspireren. 

Houd de visie kort en begrijpelijk

Omdat de visie de belangrijkste reden is voor het doen van het project, moet deze begrijpelijk en eenvoudig te communiceren zijn. Andere onderdelen, zoals de productstrategie, het businessmodel, de product-backlog en het marketingplan bevatten de benodigde details. De visie moet kort, bondig en makkelijk te onthouden zijn.

Het kost soms even tijd om te komen tot een dergelijke visie, maar dat betaalt zich later in het project zeker terug.

Conclusie

Je kunt het opstellen van een visie het best vergelijken met het invoeren van een bestemming in je navigatiesysteem. De route ernaartoe wordt geformuleerd door de strategie. 

Het vision board is een handig hulpmiddel om de visie en de strategie vast te leggen. Je kunt deze uitprinten en aan de muur hangen, zodat iedereen continu herinnerd wordt aan het einddoel. 

Gebruik het vision board bij belangrijke beslissingen in het project. Alles wat helpt om bij het einddoel te komen - zoals een nieuwe functionaliteit, een gewijzigde richting of een nieuwe technologie - is bruikbaar en zou overwogen moeten worden.

Zonder duidelijke visie en strategie is de kans groot dat de eindbestemming van het project niet wordt bereikt. En als deze al wordt bereikt, dan is het vaak niet via de meest optimale route.

Gerelateerde berichten