image

Technische Universiteit Eindhoven

Waar innovatie start!

Uitdaging.

TU/e heeft de wens uitgesproken de externe website volledig te migreren naar de nieuwe TYPO3 LTS 6.2 versie, met behoud van content en design. Doordat het platform reeds meerdere jaren in gebruik was en er vanuit de TU/e altijd actief is ingezet op doorontwikkeling met verschillende toeleveranciers, was er een onbeheersbare situatie ontstaan. Om dit in de toekomst te voorkomen, is ervoor gekozen eerst het TYPO3-platform volledig terug te brengen naar de basis qua functionaliteiten, gebruikte modules, documentatie en rechtenstructuur. 

Oplossing.

Tijdens het terug-naar-de-basis-traject is het complete platform doorgelicht, de code technisch volledig in orde gemaakt, zijn overbodige modules geëlimineerd of vervangen en in zijn geheel voorzien van complete documentatie. De TemplaVoila-extensie is één van de modules die tijdens het traject is gesneuveld en vervangen door normale pagina templates. Dit bracht wel de nodige complicaties met zich mee aangezien de volledige front-end 1-op-1 hetzelfde moest blijven. Door het toepassen van diverse migraties en visuele vergelijkscripts is deze enorme klus geklaard. 

Resultaat.

Na het volledig afronden van het project kan de migratie naar 6.2 beginnen en zonder al te veel problemen worden uitgevoerd. De behaalde resultaten op het gebied van performance zijn duidelijk te zien in de diverse uitgevoerde analyses en metingen. Redactioneel is het platform volledig opnieuw ingericht en voorzien van een heldere bediening en aansturing. De Technische Universiteit Eindhoven mag zich de trotse eigenaar noemen van een volledig controleerbare TYPO3-omgeving die de komende jaren als solide basis kan fungeren. 

Oplossing.

  • Opschoning van de code base
  • Vervanging van TemplaVoila
  • Ontwikkeling templates
  • Front-end testing
  • Herindeling rechten en rollen

Klant.

Technische Universiteit Eindhoven

Gebruikte technieken:

Smooth migration tools
Visuele vergelijkings Scripts
DAM naar FAL migratie
Core functionaliteiten

Iedere beeldschermresolutie een andere website.

Vijf totaal verschillende website structuren en resoluties stuurbaar vanuit één TYPO3 back-end? Het kan! Vraag ons naar de mogelijkheden.