Aarhus University

Wij hebben ruim 500 websites van Aarhus Universty voorzien van een TYPO3 upgrade. Deze websites zijn onderdeel van 20 TYPO3 multisite-installaties.
Click here for the English version of this article

Aarhus university

Aarhus University bevindt zich in de stad Aarhus in Denemarken. Deze universiteit behoort tot de grootste hoge onderwijsinstelling van Denemarken en is in 1928 opgericht. De Universiteit van Aarhus is de op één na oudste universiteit van Denemarken. 

Het platform van Aarhus is door MaxServ voorzien van een upgrade en de oude code is volledig opgeschoond. Dit was nodig want wanneer een platform even geen updates krijgt, raakt de code steeds meer verouderd. Daarnaast zijn ongebruikte extensies en verouderde content verwijderd.  

Alle installaties zijn zoveel mogelijk uniform gehouden qua codebase zodat periodieke updates van alle platformen eenvoudig mogelijk zijn.

Alle code is weer up to date gebracht met de nieuwe technieken van TYPO3 CMS 10. Dit brengt meer dan 120 nieuwe functies met zich mee die het beheer van de websites eenvoudiger, beter compatibel en ook weer veiliger maken.

Een Up-to-date platform

Aarhus heeft ongeveer 20 actieve TYPO3 installaties, met in elk gemiddeld 20-30 sites die allemaal meertalig zijn. Dit is een serieuze hoeveelheid aan websites. Deze installaties draaiden op versie 6 van TYPO3. Deze versie wordt al een langere tijd niet meer ondersteund met updates en patches. Hierdoor treden er beveiligingsrisico’s op en ben je kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Een upgrade was dus noodzakelijk.

Er is gekozen om alle installaties te upgraden naar TYPO3 CMS 10. Een flink project, wat net als elke andere upgrade vraagt om een duidelijk plan van aanpak, met een duidelijke verdeling van werkzaamheden. Dat is iets waar wij bij MaxServ goed in zijn. 

Het platform wordt gehost door Aarhus zelf. Hierdoor is een goede samenwerking met de operationele tak van Aarhus van groot belang. De lijntjes waren kort tussen de afdelingen en personen die meewerkten aan de upgrade. Aan de kant van Aarhus waren dit het operationele team, de projectmanager en de technische lead. Het MaxServ-team bestond uit vijf TYPO3 core- en backend-experts. 

Het proces

Het project werd opgedeeld in meerdere fases.

Fase 1 - inventarisatie en het plan

Het doel in deze fase was de klant inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn en zo samen de juiste keuzes te maken.

Om de situatie in kaart te brengen is er gestart met een inventarisatie. Aan de hand van de inventarisatie zijn er twee goed onderbouwde scenario’s voorgelegd aan de klant. 

Scenario 1: alle websites in één installatie onderbrengen.
Dit heeft als voordeel dat een aantal maatwerk extensies dat gericht is op TYPO3 CMS 6 niet geupgrade hoefde te worden. Het nadeel is de performance van de paginaboom.

Scenario 2: de installaties laten staan en allemaal updaten.
Het voordeel is de betere performance van de individuele installaties omdat deze kleiner blijven. Het nadeel is dat er meer maatwerk komt kijken bij de extensies die gericht zijn op TYPO3 CMS 6.

Er is gekozen voor het tweede scenario. Op basis hiervan is er een plan van aanpak opgesteld, waarin ervoor gekozen is te starten met de multi-installatie omgeving (een installatie die bestaat uit meerdere websites) met de meeste extensies. 

Fase 2 - de extensies

In deze fase lag de focus op de extensies die in alle installaties zitten. Hierbij hebben we gezorgd dat de extensies die eerst op CMS 6 werkten bruikbaar zijn gemaakt voor TYPO3 CMS 10. Door dit op deze manier aan te pakken werden eventuele bugs eerder ontdekt waardoor de upgrade eenvoudiger zou verlopen. 

Fase 3 - testen en bugs fixen

Nadat alle extensies compatible waren gemaakt met TYPO3 CMS 10 is er gestart met het testen van de migratie. 

Tijdens de test migraties werd de up-to-date database compatible gemaakt en gekoppeld aan de nieuwe versie van TYPO3 en de aangepaste extensies. Door dit proces een aantal keer geautomatiseerd te testen, kon het team eventuele bugs tijdig opmerken en repareren. Deze bug fixes waren vervolgens toepasbaar op vrijwel alle installaties omdat veel extensies van deze installatie ook op andere installaties voorkwamen. In totaal zijn er drie test migraties gedaan.

Fase 4 - de livegang

Door het doen van verschillende test migraties, kon er zonder risico gestart worden met de livegang van de eerste geüpgrade installaties. Eventuele bugs hadden namelijk al tijdens de test migraties aan het licht moeten komen. Bij de livegang werd de DNS van de domeinnaam omgezet naar de nieuwe omgeving. Hierdoor is downtime voorkomen.

De migratie fase bestond uit een aantal periodes/sprints van 1 tot 2 weken. Tijdens deze periode voerde MaxServ de migratie uit en testte Aarhus het geüpgrade platform. Om deze intensieve samenwerking in goede banen te leiden, was goede communicatie van groot belang. Er werden daarom dagelijkse stand ups (daily's), evaluaties (retrospectives) en terugblik-meetings (reviews) gehouden.

Het resultaat

Een opgeschoond platform dat een upgrade heeft gekregen van 4 major versies naar TYPO3 CMS 10. Ook zijn alle extensies compatibel gemaakt voor deze nieuwe versie.

 
Wat is er gedaan?

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

  • Upgraden/refactoring van maatwerk-extensies.
  • Opschoning van zowel code, content als extensies
  • Alle code up to date gebracht met de nieuwste TYPO3 CMS 10 technieken
  • Alle installaties zoveel mogelijk uniform gehouden qua codebase zodat periodieke updates van alle platformen zo eenvoudig mogelijk zijn

Business benefits

  • Beschikking over de nieuwste mogelijkheden en technieken van het TYPO3 CMS
  • Het platform is schaalbaar en veilig
  • Onderhoud en doorontwikkelingen in betrouwbare hand
  • Backend-integraties met eigen systemen zoals bijvoorbeeld 'PURE training options'

Deze producten en diensten hebben we ingezet voor Aarhus

Onze meesterwerken