15 mei

Verandering in cookiewetgeving

Sinds 2012 is de wetgeving rondom cookies strenger geworden. Websites moeten sindsdien toestemming vragen om cookies te plaatsen op de computer waardoor deze meer inzicht in de bezoeker krijgen. Echter levert dit veel irritatie en ergernis op bij zowel de websitebezoeker –en beheerder. Dit vond De Eerste Kamer ook en heeft daarom toegestemd met een wetgeving die compromis biedt. 

De oude wet

De oude wet uit 2012 (welke onder de Telecomunnicatie Wet) valt, schrijft voor dat voor alle cookies toestemming gevraagd dient te worden, behalve functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies welke ervoor zorgen dat de website optimaal functioneert. Echter zorgde dit vaak voor verwarring; naast alle irritaties heerste er ook onduidelijkheid over wanneer er wel en niet toestemming aan de bezoeker gevraagd moest worden voor cookies. 

Verandering in de wet

De nieuwe wet, die sinds deze maand van kracht is gegaan, schrijft voor dat cookies die als doel “informatie verkrijgen over kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij” hebben, hoeven voortaan geen toestemming meer aan de bezoeker te leveren. Wel dienen deze websites de bezoekers te informeren welke cookies er zijn geplaatst en waarom. 

Tracking cookies

Wie nu denkt dat er nooit meer om cookies gevraagd hoeft te worden heeft het mis. Cookies welke als doel tracking of profiling hebben, dienen wel nog alleen uitgevoerd te worden mits toestemming door de websitebezoeker afgegeven is. Deze cookies zorgen voor advertenties op maat op andere websites. Deze cookies zijn, anders dan vaak beweerd wordt, niet echt schadelijk voor de computer. Wel is het een inbreuk op de privacy van de bezoeker, iets wat een reden kan zijn om de toestemming te weigeren. De website heeft dan 2 opties: helemaal geen website tonen of de cookies niet plaatsen. Dat laatste is vrij lastig, hierop is niet altijd controle uit te voeren waardoor het kan voorkomen dat er tóch cookies geplaatst worden op de computer van de bezoeker. Om deze reden kiezen de meeste websites daarom ervoor om geen website te tonen. 

 

 

 

 

Boetes

De reden dat de meeste websites safe willen spelen is vanwege het feit dat er grote boetes worden uitgedeeld bij het niet naleven van de nieuwe wetgeving. ACM, de partij die controleert op naleving van de wet, heeft aangegeven dat boetes kunnen oplopen tot € 450.000,- bij een gebrek hieraan. Als websitebeheerder is het dus zaak om te bekijken of de cookie instellingen goed zijn ingesteld op de website om vervelende boetes te voorkomen. 

Geschreven door:

  • Othniël van Bergeijk

    Director new business