26 feb
This Week TYPO3

Deze Week in TYPO3

Deze week extra aandacht voor het belang van documentatie, TYPO3 certificatie, T3Rookies zomerkamp 2016 en TYPO3 bootup camps wat nu ook bij MaxServ plaats vindt. 

Documentatie professionaliseert elk project

Het TYPO3 project was altijd al een bijzonder project met zijn oorsprong zover terug als 1997. De laatste release, TYPO3 7 LTS, laat een stabiele belangstelling in een solide enterprise product zien. Een project als TYPO3 is bijzonder technisch van aard. Met name nu de ontwikkelingen op internet steeds sneller gaan is een focus op techniek van belang om tegemoet te komen aan de eisen van deze tijd. Zonder ontwikkelaars zouden we vandaag de dag niet zo’ n kwalitatief hoogwaardig product hebben. 

Echter, zoals bij menig groot technisch project heeft documentatie vaak niet de prioriteit. Documentatie is essentieel om voortgang in een project te bewaren en om nieuw talent binnen een project aan te trekken. Het TYPO3 project heeft een eigen documentatie server op http://docs.typo3.org.

Professionaliteit van een project wordt gedragen door documentatie. Documentatie onderstreept de waarde die ontwikkelaars hechten aan hun project.

Met name de steile leercurve zien velen als een hindernis om te starten met TYPO3. Een goed gedocumenteerd stappenplan voor het opzetten en implementeren van TYPO3 is dus belangrijk. Uiteraard heeft een serviceverlener als MaxServ deze expertise in huis. 

In de consultancy die ik doe voor meerdere open source projecten is de documentatie, gebruiker georiënteerd of technisch van aard, bepalend voor de gezondheid van een community.  Documentatie op verschillende niveaus trekt behalve ontwikkelaars, ook ontwerpers, schrijvers en vele andere disciplines aan die nodig zijn binnen een community.

Projectdocumentatie:

  • beschrijft het project en de problemen die het probeert op te lossen
  • geeft mensen een goede start
  • lost problemen op
  • helpt ontwikkelaar (s) te valideren dat wat ze bijdragen aan het project zinnig is
  • ondersteunt, onderhoudt en stimuleert actief de onderhoudsbijdrage door de community
  • nog veel meer ...

Ik sprak met Martin Bless, die zich al jaren met de documentatie infrastructuur bezighoudt. Martin wijst erop dat docs.typo3.org nog steeds niet bekend genoeg is bij het grote publiek. Hij is "fel en vastbesloten" om verder te gaan en documentatie beter toegankelijk te maken. 'Tegenwoordig hebben open source projecten ofwel voldoende documentatie of redden het niet als project.' zegt Martin. TYPO3 zal niet ten onder gaan in de geschiedenis als gevolg van een gebrek aan documentatie. Tenminste, dat is zijn persoonlijke missie.
Martin voegt daar nog aan toe:

“Ik ben erg blij dat ik het nieuwe thema dit jaar (voor docs.typo3.org) werkelijkheid kon maken en dat ik het er doorheen gekregen heb. Ik krijg over het algemeen goede reacties. Het nieuwe thema maakt echt een verschil. Binnenkort zullen we de extensie documentatie ook overschakelen naar het nieuwe thema. Xavier Perseguers heeft al heel wat voorwerk op dit gebied gedaan. Elke extensie auteur moet dan een bestand 'Settings.cfg' toe te voegen met een beetje metadata (titel, auteur, auteursrecht, beschrijving). Dat is dus een punt waar mensen mee kunnen gaan doen. Daarnaast is het nog nooit zo eenvoudig geweest om bij te dragen aan de documentatie (druk op de "Edit me on Github" knop). Iedereen kan meedoen. Velen doen dat al en dat is geweldig!

Als volgende stap kies ik een 7.6 LTS Introduction pakket, verander de lay-out en styling een beetje en maak dat de startpagina voor documentatie. Daarna kunnen we dat "meer sexy" maken en nieuws en verwijzingen naar how-to's toevoegen.”

Om van de documentatie infrastructuur ook daadwerkelijk een robuust samenwerkingsplatform te maken kost een heleboel werk en niet aflatende toewijding. Hulp bij het schrijven van documentatie is altijd nodig en het team heeft dan ook veel gedaan om het bijdragen aan de documentatie zeer eenvoudig te maken.

TYPO3 Certificering

TYPO3 is als open source project ook uniek door de certificering. Er zijn niet veel open source projecten waar certificering zo serieus genomen wordt. Het certification team onderhoudt al sinds 2007 de vragen voor ‘Certified TYPO3 Integrator’. Voorheen werd certificering alleen op locatie uitgevoerd, op papier. Sinds een jaar of twee kan het examen ook online worden afgenomen via de services van Pearson Vue
Op 25 en 26 januari vond er wederom een certificeringsprint plaats. Op verschillende fronten bruiste het team van activiteit. Er staan een aantal nieuwe soorten certificeringen op de planning. Tijdens de sprint werden vragen voor de integrator certificering herzien en natuurlijk getest. Voor de nieuwe certificeringen werden de vragen vastgesteld en besproken. Binnenkort zal er ook een trainingshandleiding beschikbaar komen.

De twee certificeringen waar op dit moment aan gewerkt, en die binnenkort beschikbaar komen, zijn ‘Certified TYPO3 Editor’ & ‘Certified TYPO3 Developer’. Daarnaast liggen ook nog ‘Certified TYPO3 Agency’ & ‘Certified TYPO3 Consultant’ in het verschiet, wat uiteindelijk een totaal van 5 verschillende certificeringen zijn. TYPO3 is één van de weinige open source projecten met zo’n uitgebreid pallet aan certificeringen.

Certificering is van belang, omdat je als klant dan gewaarborgd bent van kwalitatief goede services. Een deel van de MaxServ ontwikkelaars is inmiddels gecertificeerd en binnen afzienbare tijd zal de rest van het team voor de certificering gaan. 

De informatie over verschillende TYPO3 onderwerpen is op dit moment aardig verspreid over verschillende websites. Het certification team creëerde daarom een ‘Getting Started Guide’ op typo3.org, met verschillende secties die verwijzen naar installatie, werken met templates, content bewerken, extensies, geavanceerde oplossingen en een FAQ dat toegang geeft tot de diverse onderwerpen. 

Meer info over certificering:

TYPO3 Campus

Uit de koker van het certification team komt ook de TYPO3 Campus, een e-learning platform, gebaseerd op Moodle. De ‘Certified TYPO3 Editor’ certificering zal beschikbaar zijn op de TYPO3 Campus website als een web-based online certificering. Deze redacteuren certificering zal meertalig zijn om zo aan de behoeften van de doelgroep te voldoen. Vooralsnog is er alleen een Duitse versie beschikbaar als je aangemeld bent voor een account.

Live certificeringen zijn weer terug van weggeweest. Naast de online examens bleek daar toch behoefte aan te zijn. Ben je als organisator van een TYPO3 evenement geïnteresseerd in het hosten van een examen, neem dan contact komen met Pascal Dürsteler (certification@typo3.org) voor details.

T3 Rookies

T3Rookies organiseert verschillende activiteiten gericht op leerlingen, studenten en stagiaires (leeftijd 16-25 jaar). Zo regelen ze bijvoorbeeld gesponsorde of goedkope tickets naar TYPO3camps en andere TYPO3 gerelateerde evenementen voor de jongeren. 

Voor TYPO3camp Venlo (22 en 23 April) zijn er 3 gratis tickets beschikbaar. Stuur een e-mail, samen met een kopie van je studentenkaart of ID naar rookies@typo3.org en laat weten waarom je er graag bij wilt zijn en ontvang zo een gratis ticket. Om mee te kunnen doen dien je wel geregistreerd te zijn op de T3Rookies website.

T3 Rookies Zomerkamp 2016

In 2015 werkten een groep T3Rookies in het kader van een uitwisselingsprogramma met Roemenië aan een website voor een weeshuis

Het plan voor 2016 is om het Summer Camp in 4 Europese locaties gelijktijdig te laten plaats vinden van 23 t/m 31 juli 2016 (incl. weekends met recreatie). Elke locatie zal 6 rookies hosten. Tijdens de werkweek, werken de kids aan een project dat ofwel voor een goed doel is of een community project. Deelnemende landen zijn onder meer Duitsland, Zweden en Roemenië.

Als je tussen de 16 en 25 jaar bent en je wilt deelnemen aan het Summer Camp 2016, meld je dan via http://t3rookies.net.

TYPO3- CMS voor universiteiten

MaxServ werkt de afgelopen jaren intensief samen met de Technische Universiteit Eindhoven aan diverse websites. Een universitaire web aanwezigheid is complex in een omgeving waar faculteiten, diensten en diverse initiatieven in één platform verenigd dienen te zijn. De laatste jaren is er voor gezorgd dat het TYPO3-platform bij de TU/e volledig terug gebracht werd naar de basis qua functionaliteiten, gebruikte modules, documentatie en rechten structuur om zo een toekomstbestendig en beheersbaar platform te waarborgen.

Patrick Broens, ingehuurd door de Technische Universiteit van Eindhoven en nauw samenwerkend met MaxServ, als consultant, heeft nu een initiatief genomen voor een internationaal TYPO3 evenement wat gewijd is aan universiteiten.

Aan het einde van 2015, op de Oost-Europese TYPO3 Conferentie (T3EE) in Cluj, ontmoetten een aantal mensen van internationale universiteiten elkaar onverwachts in deze Roemeense universiteitsstad. Universiteiten uit Oostenrijk, Griekenland en Nederland praatten en discussieerden over hun ervaringen met TYPO3 binnen deze grote organisaties. Uit de gesprekken bleek algauw dat men geconfronteerd wordt met dezelfde problemen en uitdagingen. In de basis komt het er op neer dat het wiel keer op keer opnieuw wordt uitgevonden bij gebrek aan communicatie.

Patrick Broens en Raman Ganguly, van de Universiteit van Wenen Oostenrijk, hebben nu hun krachten gebundeld om een internationaal TYPO3 evenement gewijd aan universiteiten en andere grote onderwijsinstellingen te organiseren. Dit evenement vindt plaats vlak voor T3EE in Cluj (11 en 12 November) van dit jaar. De doelen van dit internationale evenement zijn om te ontmoeten, te discussiëren en van elkaar te leren samen met andere universiteiten. Een ander belangrijk doel is om TYPO3 als "het" CMS voor universiteiten over de hele wereld te promoten. Vooral willen ze dit in Oost-Europa promoten, vandaar de locatie.

Op dit moment is de organisatie bezig met het verzamelen van contactgegevens van universiteitsmedewerkers verantwoordelijk voor TYPO3 installaties. Het evenement richt zich niet alleen op het technische vlak, maar ook op beleidsmakers, dagelijkse beheerders (zoals gebruikersbeheer) en communicatie-experts.

Als je jezelf en / of je universiteit in deze beschrijving herkent, neem dan contact op met Patrick Broens op: patrick.broens@typo3.org.

Algemene Vergadering van de TYPO3 Association

Wat voorheen slechts een administratieve bijeenkomst was, is nu uitgegroeid tot een belangrijk gebeurtenis voor het TYPO3 project. De jaarlijkse Algemene Vergadering van de TYPO3 Association vindt plaats op 6 april 2016 om 13:00 uur in Essen in het UNPERFEKTHAUS.

De AV zal voornamelijk in het licht staan van het streven naar het vormen van een TYPO3 bedrijf. Een TYPO3 bedrijf zal de belangen van bedrijven en de ontwikkeling van de software gaan waarborgen. De TYPO3 Association heeft al eerder een vacature online gezet voor een algemeen directeur en een marketing manager. Resultaten van voorgaande acties en activiteiten in het afgelopen jaar zullen op de agenda van deze AV komen te staan. 

TYPO3 community blogs

Behalve het Engelse ‘This Week in TYPO3’ (typo3.community) met een aantal auteurs, waaronder MaxServ’s Michiel Roos, zijn er ook heel wat andere Engelstalige blogs die over TYPO3 gaan. Michiel heeft ook zijn eigen blog op http://www.michielroos.com/ waar hij over TYPO3 schrijft.

Andere blogs:

Hands on TYPO3 7 LTS Part 1: Installation and backend
Hands on TYPO3 7 LTS Part 2: The frontend with Bootstrap 3
Hands on TYPO3 7 LTS Part 3: Rendering contents with Fluid Styled Content & grid elements
Hands on TYPO3 7 LTS Part 4: Conclusion

Bootup Day

Een open source community als de TYPO3 community is afhankelijk van bijdragen van bedrijven en/of van freelancers. Over het algemeen zijn community leden niet in dienst van het project, maar werken ze bij een bedrijf, zoals MaxServ. Het is niet altijd makkelijk om te zien hoe je kunt bijdragen aan zo'n community.  Er zijn veel invalshoeken te bedenken om bij te dragen zoals ontwerpen, werken aan documentatie, uiteraard programmeren, organiseren van evenementen en nog veel meer. 

Om inzicht te geven in wat er zoal mogelijk is, is er het bootup days initiatief. De bootup days werden geïnitieerd door TYPO3 bedrijf Cabag uit Basel, Zwitserland. Cabag heeft twee van dergelijke evenementen georganiseerd en stelde ook een script en middelen beschikbaar voor het zelf organiseren van zo’n dag. Inmiddels is het initiatief ook gevolgd door het Indiase Nitsan. 

Ook MaxServ organiseert een hele reeks Bootup Days. De eerste Contribution Bootup Day vindt al op 4 maart plaats. 

MaxServ’s Richard Haeser heeft het initiatief genomen en zal samen met Michiel Roos en de core-developers Patrick Broens en Frans Saris uitleg geven over hoe je kunt bijdragen aan de community. Het is een interactieve en vooral gezellige workshop waarbij je voorzien wordt van een hapje en drankje en samen met andere TYPO3-ers weer wat kennis kunt opdoen. Na deze workshop kan je altijd nog zelf bepalen of je daadwerkelijk gaat bijdragen. Deze workshop is uiteraard geheel gratis en zal in Waalwijk op het MaxServ kantoor gehouden worden.

Meer informatie is te vinden op https://typo3.maxserv.com/contribution-bootup-days/. Hier kan je je ook aanmelden!

Geschreven door: