31 mei

Deze week in TYPO3

We hebben jullie al even niet meer op de hoogte gebracht van wat er zoal loos is in de TYPO3 Community. De Nederlandse community doet het goed. MaxServ heeft de Nederlandse TYPO3 community website, typodrie.nl gelanceerd. We hebben het TYPO3camp Venlo gehad, de bootup days en heel recentelijk nog een codesprint bij Roquin. Internationaal gezien is TYPO3 als bedrijf opgericht en is een eerste release van TYPO3 versie 8 gedaan. Daarover echter in een volgende ‘Deze Week’ meer. 

In ‘Deze Week’ meer over het nieuwe T3Rookies Zomerkamp, de TYPO3 gebruikersgroep Griekenland, internationale bootup days, werk aan de TYPO3 handleidingen en aandacht voor toegankelijkheid. 

T3Rookies Zomerkamp 2016

Tijdens het zomerkamp van afgelopen jaar hebben de T3Rookies op locatie in  Cluj (Roemenië) een website gebouwd voor een weeshuis. De organisatie van het zomerkamp voor 2016 is nu in volle gang!

Het zomerkamp van dit jaar vindt plaats van 22 t/m 31 juli (incl. vertrek en aankomst).

Wat is het zomerkamp?

Het T3Rookies zomerkamp is een uitwisselingsprogramma tussen TYPO3 bedrijven uit verschillende landen met als primair doel jonge TYPO3 enthousiastelingen met TYPO3 te leren omgaan. Vier T3Rookies zullen bij een buitenlands TYPO3 bedrijf, voor de duur van 5 werkdagen, werken aan een sociaal of een community project.

Wat gebeurde er vorig jaar zoal?


Zoals aan het begin al vermeld, is er tijdens het eerste zomerkamp gewerkt aan een website voor een weeshuis. De site was meertalig opgezet om zowel Hongaars als Roemeens te faciliteren. Het project heette ‘Kids helping kids’. Alle deelnemende studenten kwamen uit Duitsland.

Het Arxia team in Cluj ondersteunde de rookies gedurende de hele week en zorgde ook voor de nodige afleiding in de vorm van toeristische uitjes en gezelligheid. 

In het kader van de uitwisseling is er één Roemeense student op bezoek geweest bij PHTH in Keulen, waar hij aan een TYPO3 community extensie heeft gewerkt. De TYPO3 gebruikersgroep Keulen heeft er voor gezorgd dat hij zich prima thuisvoelde en heeft voor elke avond een andere activiteit gepland. 

Voor dit jaar is het de bedoeling dat de uitwisseling meer beide kanten op gaat en dat het zomerkamp zo een nog internationaler karakter krijgt.

Jij kan meedoen!

De organisatie zoekt naar bedrijven die deel uit willen maken van het project. Als bedrijf word je vermeld in bijna alle communicatie. Het is een uitstekende gelegenheid om de nieuwe TYPO3-generatie te ondersteunen en zo een duurzame community te bouwen.

Wie kan er meedoen?

  • Jonge TYPO3 mensen (leeftijd 16 tot 25)
  • Enige TYPO3 kennis (liefst ook HTML, CSS, JS) en op dit moment actief als leerling, student of in stage
  • Geregistreerd op de T3Rookies website http://t3rookies.net

Waar?

Op dit moment zijn er drie locaties veiliggesteld, te weten:

  • Cluj, Roemenië gesponsored door Arxia
  • Malmö, Zweden gesponsored door Pixelant
  • Wiesbaden, Duitsland gesponsored door AOE

Kosten

Het bij elkaar krijgen van een budget is niet eenvoudig. De organisatie is 100% afhankelijk van sponsoring. De gemiddelde kosten per deelnemer liggen zeer laag, rond de 300 euro. Dat bedrag dekt de kosten voor reis, eten en drinken. De organisatie neemt de verblijfskosten voor haar rekening.
Voor deelnemers die de kosten niet kunnen dragen, zal de organisatie budget proberen te verkrijgen om het mogelijk te maken om deel te nemen. Laat het de organisatie weten als je mee wilt doen, maar het niet kunt betalen.

Als je mee wilt doen aan dit project, als deelnemer of als sponsorend bedrijf, neem dan contact op met andrea.herzogkienast@typo3.org

TYPO3 Gebruikersgroep Griekenland

Niet lang geleden maakten we kennis met de gebruikersgroep India en nu is er een nieuwe enthousiaste groep bijgekomen: de TYPO3 Gebruikersgroep Griekenland. Hier is wat ze zelf te zeggen hebben over hun binnenkomst in de TYPO3 wereld.

TYPO3 Usergroup Greece (TUG Greece) is gestart in Februari 2016. Eind 2015 waren er twee presentaties, door wat later de oprichters van de gebruikergroep zouden worden, bij verschillende Free/Open Source Software evenementen in Athene: Rania Marou (@rania_marou) op FOSSCOMM 2015 en Giannis Economou (@gianniseco) in 7th Athene WordPress Meetup. Bij beide kwam nadrukkelijk de afwezigheid van een gebruikersgroep naar voren. 

Tot de oprichting van de gebruikersgroep lag de promotie van TYPO3 in handen van enkele individuen. Griekse TYPO3 gebruikers en professionals hadden dan ook geen enkel referentiepunt om hun ervaring, kennis en visie te delen.

TUG Greece is een kleine, maar groeiende community, met zo’n 10 -15 leden verspreid over heel Griekenland.

Een eerste informele meetup werd gehouden in Athene in April 2016. Onze vriendin en lid van het marketing team, Natalie Klinke (@leisa218) was er ook bij. Een paar weken later togen twee van onze leden Giannis Economou en Stefanos Karrasavidis (@stef_karas) naar het TYPO3Camp in Wenen, dat hier voor de eerste keer georganiseerd werd. Het was een voortreffelijke gelegenheid om met de grotere TYPO3 community in aanraking te komen. Als klap op de vuurpijl nam Giannis nog de TYPO3camp Trofee mee naar huis! 

Tussen de grotere TYPO3 installaties die in Griekenland draaien, bevinden zich de Universiteit van Athene, de universiteitsbibliotheek en de Technische Universiteit van Kreta. Sinds 2007 faciliteren de TYPO3 installaties honderden websites met duizenden ingelogde gebruikers. De twee universiteiten zullen vertegenwoordigd zijn bij een internationale TYPO3 dag voorafgaand aan TYPO3 Eastern Europe (T3EE) in Cluj, Roemenië. Het zit ook in de planning dat tegen die tijd de hoofdwebsite van de universiteit opnieuw gelanceerd wordt. De betrokkenheid van IT studenten van de Griekse universiteiten wordt ook actief gepromoot.

De gebruikersgroep is er op gericht om bewustzijn te creëren omtrent het gebruik van TYPO3 voor Griekse bedrijven, organisaties, universiteiten, ontwikkelaars en IT professionals. Er staat een aantal inspirerende evenementen op de planning.

Bootup dagen

MaxServ organiseerde tot nu toe twee bootup dagen. De bootup dagen zijn oorspronkelijk een initiatief van het Zwitzerse TYPO3 bedrijf Cabag en geven inzicht in de wijze waarop samengewerkt kan worden aan de ontwikkeling van TYPO3. Livia Scapin van Cabag laat ons weten superblij te zijn dat het idee van de bootup dagen navolging heeft gekregen. Cabag heeft zelf een laatste bootup dag georganiseerd op 15 Maart en heeft voor de rest van dit jaar niets meer in de planning, maar ze overwegen wel in 2017 weer iets op te zetten. Naast Zwitserland en Nederland heeft de Indiase gebruikergroep in februari en in april twee bootup days georganiseerd. Er is ook nog een bootup day gepland tijdens de Italiaanse TYPO3 conferentie in September.

TYPO3 in Hindi

Internationaal gebeurt er de laatste tijd veel, getuige de hiervoor genoemde zaken. TYPO3 is al vertaald in ongeveer 57 talen en nu is de Indiase gebruikersgroep begonnen met de vertaling in het Hindi. Dat is een belangrijke stap, zeker omdat meer dan 310 miljoen mensen Hindi als voertaal gebruiken. Het team nodigt een ieder uit mee te doen en TYPO3 in nog meer landen op de kaart te zetten.

Geactualiseerde TYPO3 handleidingen

Het documentatieteam houdt zich bezig met alles rond documentatie. Dat is zowel technische ondersteuning als schrijven en onderhouden van documentatie. Voor de documentatie is een aparte server (docs.typo3.org) ingericht met versie beheer via GitHub. Dit maakt het heel eenvoudig om bij te dragen aan de documentatie en ook het maken van een versie in een andere taal is hierdoor mogelijk geworden.

Francois Suter heeft het documentatieteam jarenlang geleid, maar is in die hoedanigheid niet meer actief. Hij richt zich nu helemaal op het bijwerken van de handleidingen. Dat was hard nodig gezien de enorme snelheid waarmee de huidige ontwikkelingen gaan. Francois stelt ons op de hoogte van wat hij zoal gedaan heeft de afgelopen tijd:

"Vanaf het begin van dit jaar heb ik gewerkt aan verschillende TYPO3 handleidingen onder een budget van de TYPO3 Association. Mijn belangrijkste doel was om alle huidige handleidingen bij te werken. Er zijn op dit moment vier handleidingen die de basis vormen om goed met TYPO3 om te kunnen gaan. Dit zijn: Getting Started (de eerste stappen in het TYPO3 universum), Editors (over hoe met pagina’s en content elementen te werken), TypoScript in 45 minutes (introductie in TypoScript) en Templating - Basics (je eerste sjabloon helemaal gebaseerd op TypoScript). Deze zijn nu allemaal bijgewerkt. Ik heb verder ook de overtollige zaken uit de handleidingen gehaald, wat voor een prettigere leeservaring zorgt en ook het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt.

Ik werk op dit moment nog aan de ‘TypoScript Syntax and in-depth Study reference’. Daarna is als een van de grootste klussen ’Inside TYPO3 reference’ aan de beurt. Deze handleiding is zeker 7 jaar niet aangepakt. Het is eigenlijk allemaal sneller gegaan dan ik had gedacht. Ik kan aan nog een aantal andere zaken werken, zodra ik met de eerste klaar ben".

Focus op toegankelijkheid

Tijdens de afgelopen User Experience Week in Festenburg, Duitsland is er een nieuwe toegankelijkheids-werkgroep (accessibility workgroup) opgericht die als doel heeft om de output van TYPO3 te laten voldoen aan de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0-richtlijnen.

Kerstin Finke laat ons meer weten over de werkgroep:

Toegankelijkheid is cruciaal voor een website om tegemoet te komen aan de behoeftes van individuen, organisaties en internationale overheden. Het is een inclusieve toepassing voor het verwijderen van barrières die een interactie met, of toegang tot een website bemoeilijken, met name voor mensen met een beperking. Als websites goed ontworpen, ontwikkeld en bewerkt zijn, dan hebben alle bezoekers dezelfde toegang tot informatie en functionaliteit. In veel landen is het zelfs verplicht te voldoen aan de richtlijnen van WCAG 2.0.

Al is het zeker al wel mogelijk toegankelijke websites te bouwen met TYPO3 CMS, toch zijn de meeste websites gebouwd met TYPO3 CMS - of wat dat betreft met elk ander CMS - vaak niet volledig toegankelijk.

Toegankelijkheid is een zeer breed thema. Het gaat over ontwerp, gegenereerde bronnen die de basis van de website zijn en de manier waarop content is geïntegreerd in die website. Het zijn niet alleen de kernontwikkelaars die zich aan de richtlijnen moeten houden, maar ook de ontwerpers, de bouwers, de extensie-ontwikkelaars en de redacteuren moeten op de hoogte zijn van de richtlijnen en zich eraan houden. Sommige van die richtlijnen kunnen automatisch gecheckt worden, een aantal moet echter handmatig gedaan worden.

De werkgroep zal zich bezighouden met het verstrekken van hints, checks en informatie om mensen op alle niveaus te helpen te werken aan de hand van de toegankelijkheidsrichtlijnen. We zullen verschillende gereedschappen implementeren om dit doel te bereiken.

Een benadering is om verschillende backend checks te implementeren voor degene die content maakt of bewerkt. Dat werkt als een soort van validatie, maar zal niets opdringen aan de gebruiker. Er zullen slechts hints en informatie gegeven worden.

Er wordt aan een frontend controle gewerkt die alle gegenereerde output controleert in een module. Deze frontend-checker zal op alle  WCAG 2.0 richtlijnen checken en hints geven bij overtredingen en mogelijke problemen. De gebruiker krijgt de resultaten gepresenteerd en krijgt de mogelijkheid geboden om alle gevonden problemen te corrigeren.

Voor elke pagina wordt er apart een opsomming van de resultaten van de test cases getoond. Dit resultaat is een totaal van zowel content-elementen op de pagina, de pagina-eigenschappen, testen van verschillende records en van frontend tests. Hierop gebaseerd wordt een voortgang getoond als een balk die de geslaagde tests in percentage aangeeft.

TYPO3 CMS zal de beschreven tests aanbieden als kernfunctionaliteit gebaseerd op een API. Extensie-ontwikkelaars kunnen deze API gebruiken om hun eigen tests aan te bieden voor aangepaste velden. Al deze spannende zaken zullen klaar zijn rond de release van TYPO3 CMS 8 LTS (april 2017). 

Neem contact op met het team

Patrick Broens, een klinkende naam in de Nederlandse TYPO3 community, is druk doende met de ontwikkeling van de checks en de backend module. Abramo Tesoro leidt de werkgroep. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Als je wilt meehelpen in de ontwikkeling van bovengenoemde dan ben je van harte welkom. 

Kerstin Finke
E-mail: info@kerstin-finke.de
Twitter: @KerstinFinke

Abramo Tesoro
E-mail: tesoro@archicoop.it
Twitter: @abramoteso

Geschreven door: