01 jun

Deze Week in TYPO3 (2015, week 18)

Met het nieuws over de organisatorische splitsing tussen Neos en TYPO3 zal 'Deze Week in TYPO3' vanaf nu alleen over TYPO3 CMS, de TYPO3 Association en het TYPO3 eco-systeem gaan. Een aparte 'Neos Weekly' of iets van dien aard is in de planning, maar dat moet nog handen en voeten krijgen. De volgende 'Deze Week in TYPO3' zal ook een aantal van de ins en outs aangaande deze ‘organisatorische’ splitsing belichten.

Deze editie van ‘Deze Week in TYPO3’ is ook de eerste in het Nederlands en gesponsord door MaxServ. Deze aflevering gaat hoofdzakelijk over de maand April. Natuurlijk is het evenementenseizoen is in volle gang. In deze aflevering veel over templating en thema’s. De Algemene Vergadering van de TYPO3 Association werd gehouden in Essen met als belangrijk onderwerp de toekomst van de TYPO3 Association en daarmee het TYPO3 project.

Stand alone Fluid templating engine

Fluid is een templating engine ontwikkeld voor het Flow PHP framework. Smarty is bijvoorbeeld zo’n engine die al lang bestaat en veel verschillende toepassingen kent. Typoscript is van oudsher de templating engine voor TYPO3 CMS, maar kent voor het bouwen van websites een aantal beperkingen. Met Fluid kan je krachtige objecten bouwen gebruik makend van data uit de database.

Het oorspronkelijke idee voor Fluid zag het licht in October 2008 tijdens de Transition Days, waar Sebastian Kurfürst en Bastian Waidelich eerste concepten rond een nieuwe templating engine bespraken. Fluid werd vervolgens ontwikkeld als holistische templating engine voor Neos. De eerste backport van Fluid voor Extbase gebeurde tijdens T3BOARD09 in Laax. Men kon zo al vroeg Fluid uitproberen in TYPO3 CMS. Daarna zijn nieuwe eigenschappen toegevoegd aan beide varianten en is met onderhoud zo goed mogelijk getracht beiden in sync te houden.

De ‘nameless coder’, Claus Due, bekend van zijn Fluid powered TYPO3 werk, zal in mei en juni werken aan de integratie van een nieuwe ontkoppelde versie van Fluid voor TYPO3 CMS. Fluid zal dan voor de komende LTS versie van TYPO3, ergens aan het eind van dit jaar, gereed zijn om opgenomen te worden in de TYPO3 CMS distributie. De ontwikkeling wordt gefinancierd uit de CMS en FluidTYPO3 budgetten plus een flink stuk van Claus zijn eigen tijd.

Niet alleen Claus, maar veel mensen zijn het er over eens dat Fluid een superieure template engine in een MVC context is.

Bovendien worden nieuwe API's ingevoerd die nodig zijn om framework-agnostisch gedrag te herstellen zoals dependency injection, formulier creatie en link building. Op basis van deze voorwaarden, zal Claus het creëren van slim adapters voor de PHP frameworks Symfony2, Silex, SlimPHP, Laravel, Lumen en natuurlijk ook voor Flow coördineren. Dit zal zeker de algemene belangstelling voor TYPO3 als project en als CMS vergroten.

Claus zegt: "Ik geloof dat dit (ontkoppeling) dé manier is om uitnodigend te zijn naar de PHP-gemeenschap als geheel: we nemen onze unieke en goede uitvindingen en maken ze ook nuttig buiten TYPO3. Dat doen we door het ontkoppelen en het creëren van modules. En we accepteren dat dit waarschijnlijk betekent dat we waar nodig moeten investeren in bijvoorbeeld menskracht, geld, compatibiliteit, "TYPO3-heid" ...)"

Er zijn zeker enkele uitdagingen. Met name een aantal openbare API's zijn veranderd, om ruimte te maken voor de beperktere framework koppeling en het verbeteren van prestaties. Dit vereist een soort adapter voor CMS en Flow. Er is in het bijzonder werk nodig ten aanzien van een upgrade pad voor de eindgebruikers. Claus zal de adapter voor Extbase maken, maar er is nog steeds behoefte aan een adapter voor Flow / Neos. Bastian en Sebastian van het Neos Team zeggen hierover: "We zijn momenteel gericht op andere Neos-taken, maar we zijn erg blij met deze ontwikkeling en zullen het werk aan een adapter voor Flow / Neos zeker ondersteunen. En wanneer de adapter gereed is, deze terug integreren in de lopende Flow versie (effectief de Fluid-versie die momenteel actief is in Flow vervangen). "

Er wordt al samengewerkt met Claus aan de eerder genoemde slim adapters. Als je aan een specifieke adapter wilt werken, zoals de Flow adapter, neem dan contact op met Claus Due (claus@phpmind.net).

TemplaVoila

Het mag duidelijk zijn dat er op dit moment veel activiteiten op template gebied plaatsvinden in het TYPO3 ecosysteem. Met de opmars van de bovengenoemde Fluid engine en initiatieven zoals gridelements van Jo Hasenau en DCE van Armin Vieweg laten een modernere aanpak zien en brengt de ooit populaire TemplaVoila op een laag pitje.

TemplaVoila werd oorspronkelijk bedacht door Robert Lemke en Kasper onder een opdracht voor Dassault Systèmes, een van de eerste zakelijke gebruikers van TYPO3.

Het onderhoud van TemplaVoila heeft een lange geschiedenis van ontwikkelaars die op enig moment verantwoordelijkheid over de extensie namen beginnend bij Robert en Kasper en van Dmitry Dulepov, Tolleiv Nietsch mat als laatste nu Alexander Schnitzler en Wouter Wolters. Het project is tot op heden in leven en compatibel gehouden met de recente TYPO3 releases door eerder genoemde ontwikkelaas. In een artikel over de toekomst van TemplaVoila laat Alex ons weten dat de ontwikkeling van TemplaVoila is gestopt.

Naast het feit dat de code is uitgegroeid tot een wel haast niet te onderhouden mengsel van PHP / HTML en JavaScript zijn er verschillende andere redenen om te stoppen met onderhoud, waaronder gebrek aan budget en vooral het gebrek aan mankracht.

Alex benoemt ook specifiek de snelheid waarmee TYPO3 CMS nu evolueert en erkent het feit dat het tijd is om verder te gaan.

Thema's

Jo Hasenau is een actief lid van de gemeenschap TYPO3, momenteel het meest bekend voor het organiseren van de User Experience Week die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd. Jo werkt aan verschillende extensies, zolang als ik me al kan herinneren en heeft 2 jaar geleden de krachten gebundeld met Kay Strobach om te werken aan thema's voor TYPO3. Jo bericht over de geschiedenis en over wat er momenteel gaande is in het TYPO3 THEMES project:

De huidige activiteiten van de TYPO3 THEMES team zijn een goed voorbeeld, waarom het ontwikkelen van Open Source Software zo belangrijk is en waarom we als TYPO3 project de slogan "Inspiring People to Share" hanteren. Het is niet alleen een slogan van de TYPO3 community, maar een manier van samen zaken doen. Het belicht ook een kant die cruciaal is voor de succesvolle ontwikkeling van Open Source producten: Actieve Communicatie!

Het THEMES project begon met de introductie van IRRE (inline relation record editing) als een afstudeer dissertatie door Oliver Hader. IRRE was de basis voor het zogenaamde ICE pak door Jo Hasenau, dat genormaliseerde relaties voor geneste content elementen in TYPO3 introduceerde. Later werd dit omgezet naar Gridelements, ontwikkeld voor T-Systems en gesponsord via de eerste crowdfunding campagne voor een TYPO3 extensie. Rond die tijd was TemplaVoila populair samen met het beroemde 'Framework for TemplaVoila' door Ron Hall en het team rond de Web Empowered Church, die vervolgens weer Kay Strobach inspireerde om de eerste versie van de thema's extensie te creëren. Zowel Kay als Jo, hadden het idee om kant en klare pakketten met gestandaardiseerde uitvoer als een solide basis voor thema's in TYPO3 te creëren. Jo en Kay zijn samengebracht tijdens de Developer Days 2013 door community manager Ben van 't Ende, waar ze ook Thomas Deuling ontmoeten. Er was slechts een sessie voor nodig om hun krachten te laten bundelen, resulterend in het huidige team achter THEMES. Een eerste code sprint gesponsord door de TYPO3 Association trok meer mensen, omdat er nu een kern van ongeveer 5 mensen actief werken aan thema's, gridelements en andere extensies onder de THEMES paraplu.

Een andere belangrijke stap voor de ontwikkeling van de thema's en uitkeringen voor TYPO3 is gemaakt tijdens de laatste user experience weeks - T3UXW14 en 15 - waar het idee achter THEMES is opgepikt door zowel ontwikkelaars als integrators. Beginnend met het Bootstrap basispakket, dat ook werd gefinancierd middels een crowdfunding campagne, is er ook een Foundation basispakket en diverse themapakketten gebouwd op deze twee belangrijke frontend frameworks. Eerste releases zijn beschikbaar op Github en in de TYPO3 Extension Repository (TER). Het aantal downloads ziet er nu al veelbelovend uit. Het idee van thema's is opgepikt door andere teams op T3UXW15, resulterend in het plan voor een nieuwe versie van het government package voor TYPO3 voor TYPO3 CMS 7 LTS samen met een aantal kant en klare thema's evenals distributies voor bepaalde bedrijfstakken.

Het is een feit dat geen van de huidige uitbreidingen van het ecosysteem rond THEMES gerealiseerd zouden zijn zonder gedeelde code en ideeën van anderen. Het principe van vrije code is dus essentieel voor dit soort van ontwikkeling. De belangrijkste reden echter, waarom deze ideeën zijn geëvolueerd tot wat ze vandaag zijn, is dat mensen die al deze uitbreidingen gemaakt hebben hierover gesproken hebben en aan het publiek getoond hebben op TYPO3 conferenties, Developer Days en TYPO3camps over de hele wereld. Daarnaast heeft het team O'Reilly Duitsland er van overtuigd een officieel boek te publiceren over de nieuwe standaard voor thema's in TYPO3. De inkomsten daarvan worden gebruikt om licenties te kopen voor kant en klare ontwerpen, zodat deze door eindgebruikers gratis gebruikt kunnen worden. Het team is dit jaar op tour langs de verschillende TYPO3 evenementen om over THEMES te spreken en zo nog meer mensen bij het project te betrekken.

Een interessant neveneffect is, dat er relatief veel vrouwen betrokken zijn bij het project, zonder dat er speciale activiteiten geweest om ze lid te laten worden van de teams. Het lijkt er dus op dat als je interessante onderwerpen beter zichtbaar maakt en actief communiceert je meer mensen van buiten betrekt en zo activiteit en diversiteit in teams verhoogt.

One-stop TYPO3 ontwikkelomgeving.

In een eerdere 'This Week' hebben we Michiel Roos'  homestead vagrant dev omgeving al genoemd. Michiel laat ons weten dat 'Homestead' nu met mailcatcher is uitgerust, zodat dat je veilig formulieren kunt testen.

De one-stop TYPO3 ontwikkelomgeving is te vinden op Github: github.com/Tuurlijk/TYPO3.Homestead

Developer Days 2015 (Nuremberg, 16-19 juli)

De 10e internationale TYPO3 Developer Days zal worden gehouden van 16 tot en met 19 juli, 2015 in Nürnberg, Duitsland. Bekijk de lijst van de sessievoorstellen en voeg er zelf een toe. 

De T3DD15 organisatie ondersteunt studenten en jongeren in het leerlingwezen en trainingen in de TYPO3 wereld en werkt samen met het T3Rookies project. Er zijn 5 gratis tickets inclusief accommodatie en reiskosten voor potentiële kandidaten beschikbaar.

De T3rookies website heeft alle informatie die aangaande de eisen voor deelname: t3rookies.net/en/projects/typo3-developer-days/

TYPO3camp Berlijn (19-21 juni)

Met een nieuw team en nieuw enthousiasme organiseren Hannes Gräf en Sebastian Kreideweiß TYPO3camp Berlijn van 19 tot en met 22 Juni. Als alles meezit zijn er zelfs wat Engelse sessies, wat natuurlijk niet vreemd is voor een wereldse stad als Berlijn. Dus aarzel niet om je te registreren voor TYPO3camp Berlijn.

TYPO3 Association

Na al dat mooie community nieuws hebben we meer interessant nieuws over de recente piek in TYPO3 Association activiteit met de Dialogue Days and the TYPO3 General Assembly in April. Er wordt veel gecommuniceerd vanuit de TYPO3 Association onder andere en met name door executive secretary Naike Beggiato. Dat is allemaal te vinden in een nieuwe nieuwscategorie: 'Diary of the TYPO3 Association'.

De algemene vergadering van de TYPO3 Association vond plaats in het Unperfekthaus in Essen op 14 April. De AV is meestal niet erg spannend, maar dit jaar bevonden zich een aantal besluiten op de agenda die een flink aantal deelnemers naar deze AV bracht.

De Dialogue Days TYPO3 2015 vonden plaats van 13 tot 15 april, rond de AV van de TYPO3 Association. Op de Dialogue Days TYPO3 2015 werden onderwerpen besproken rond open source communities zoals waarden, communicatie en marketing. Het belangrijkste en meest elementaire onderwerp was de discussie over waarden. Brainstormend over de huidige situatie in de TYPO3 community toonde duidelijk aan dat de community een gemeenschappelijke set van waarden deelt. Deze waarden zijn: vertrouwen en respect, openheid, delen, vriendschap en plezier, zoals beschreven in het artikel: Waarden van de TYPO3 Gemeenschap - een Open Source Ecosystem

De waarden die de community belangrijk acht moeten worden vertaald in actie en men dient elkaar aan die waarden te herinneren zoals ook vastgelegd in de Community Code of Conduct.

Het belangrijkste onderwerp op de GA was de toekomst van de TYPO3 Association vastgelegd in een aantal alternatieven. Alain Veuve, bestuurslid van de T3A, leidde de discussie over deze drie alternatieven (PDF). De eerste optie is om dingen te laten zoals ze zijn. De algemene consensus is echter dat er iets moet gebeuren en dat een verandering in de TYPO3 Association en het project als zodanig nodig is. Een tweede alternatief is om de structuur hetzelfde houden en meer betaalde krachten in te zetten. Alain wijst er met het derde alternatief op dat een TYPO3 bedrijf ook 'betaalde code' met speciale projectleiders en een aantal andere posities met zich mee brengt. Een suggestie  die bijzonder aantrekkelijk, mooi en tegelijkertijd idealistisch klinkt is om een TYPO3 huis in te richten, waar TYPO3 ontwikkeling plaatsvindt en wordt gecoördineerd en waar bedrijven hun ontwikkelaars naar toe kunnen sturen om opgeleid te worden.

Met een overweldigende meerderheid stemt de AV voor Scenario #3  «The TYPO3 Company» en onlangs bevestigd in een verklaring van Olivier Dobberkau, president van de TYPO3 Association:

"We willen je graag informeren dat we ons werk zijn begonnen en dat we Alain Veuve hebben gekozen als onze Change Agent. Hij zal een team te creëren met als doel een levensvatbaar concept te presenteren aan de leden van de TYPO3 Association, uiterlijk, op de volgende algemene vergadering van de TYPO3 Association."

Geschreven door: