16 sep

3 certified TYPO3 CMS Developers voor MaxServ

Reeds een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om je als TYPO3-er te certificeren en zo je kennis over TYPO3 aan te tonen. Dit certificaat is gericht op kennis omtrent het installeren en configureren van het CMS. Met het certificaat mag je jezelf TYPO3 CMS Certified Integrator noemen. Lang was dit het enige certificaat dat je als ontwikkelaar kon behalen, maar sinds dit jaar is het ook mogelijk om je te certificeren als TYPO3 Developer. 

TYPO3 CMS Certified Developer

Om je te kunnen certificeren als TYPO3 CMS Developer moet je beschikken over kennis op verschillende gebieden omtrent het maken van uitbreidingen voor TYPO3. Daarbij moet je alles weten over de ontwikkeling van extensies binnen TYPO3 met onderwerpen zoals architectuur, data-afhandeling en veiligheid. Met het behalen van het certificaat toon je aan over voldoende kennis te beschikken om een goede extensie te maken.

Examen

Tijdens de TYPO3 Developer Days, waarvan je hier een verslag kunt lezen, heb ik samen met mijn collega’s Michiel Roos en Richard Vollebregt op vrijdag het examen gedaan voor dit certificaat. Het examen bevatte veel bekende, maar ook wel een aantal bijzondere scenario’s. Je merkte dat het hebben van ervaring wel een vereiste is voor dit examen. Veel van deze zaken zijn niet uit een boek te leren en moet je een keer zijn tegengekomen om dit goed te kunnen beantwoorden. Als je echter een paar jaar ervaring hebt, zou je deze dingen wel moeten aankunnen. Meer informatie over wat een ontwikkelaar moet beheersen, is te vinden op https://typo3.org/certification/certified-developer/syllabus/

Resultaat

Tijdens de Developer Days hoorden wij op zaterdag al dat de tests waren nagekeken en dat 75% van de deelnemers geslaagd was. Maar omdat de uitslag via het hoofd van het certificeringsteam moest gaan, kwam de echte uitslag nog niet direct. Pas toen wij zondag onderweg naar huis waren, kwamen de mailtjes met de verlossende woorden: “We're happy to tell you that you passed the exam.” Alle drie hadden we het examen gehaald!

Inmiddels zijn er 58 ontwikkelaars gecertificeerd, waarvan 7 Nederlanders. MaxServ is in Nederland daarmee het bedrijf met de meeste gecertificeerde ontwikkelaars. Iets waar wij heel trots op zijn.

Wil je weten wie er allemaal in het bezit zijn van het certificaat? Neem dan een kijkje op https://typo3.org/certification/certified-developer/tccd-listing/

En nu?

Voor MaxServ houdt het hier absoluut niet op. Ook onze andere ontwikkelaars zullen - zodra hier de mogelijkheid voor is - het examen doen. Daarnaast is ook het examen voor TYPO3 CMS Certified Editor in de maak. Onze niet-technische medewerkers zullen dit examen gaan doen zodra dit beschikbaar is. Overigens is het ook voor webmasters van websites met TYPO3 CMS een interessant examen om zo de kennis over het systeem aan te tonen. Zodra het beschikbaar is, zullen wij je hiervan uiteraard op de hoogte brengen.

Het gehele MaxServ-team wil Richard Haeser, Richard Vollebregt en Michiel Roos van harte feliciteren met het behalen van hun certificering. 

Geschreven door:

  • Richard Haeser

    Development Lead / Certified TYPO3 specialist