Algemene voorwaarden

Aangesloten bij Nederland ICT

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT  Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Gebruik van persoonsgegevens

MaxServ verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website www.maxserv.com heeft geregistreerd, dan wel invoert.

MaxServ gebruikt deze persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die door MaxServ worden verwerkt, zijn voor aanmelding voor de nieuwsbrieven: naam van de organisatie, naam van de contactpersoon en e-mailadres. 

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 'bescherming persoonsgegevens'.

Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker MaxServ bereiken op support@maxserv.com

Bewaartermijn

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart MaxServ de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin een gebruiker zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal MaxServ de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij MaxServ op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Links op de website

Op onze website www.maxserv.com zijn ook links opgenomen naar website(s), welke toebehoren aan derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt MaxServ geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Aangesloten bij Nederland ICT

MaxServ is lid van Nederland ICT, de branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland. Nederland ICT behartigt de belangen van de aangesloten ondernemingen richting politiek en overheid. Ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland zijn lid. 

Nederland ICT vertegenwoordigt een sector met een omzet van €30 miljard, die werk biedt aan een kwart miljoen mensen en bijdraagt aan 70% van alle innovaties